Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.
 • w każdym wypadku notariusz musi stwierdzić tożsamość osób dokonujących czynności; może tego dokonać na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  w szczególności dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu,

 • w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należy podać numer KRS takiego podmiotu; często także wymagane jest przedstawienie innych dokumentów, np. umowy / aktu założycielskiego spółki, statutu, uchwały organu zezwalającej na dokonanie danej czynności,

 • jeśli przy czynności notarialnej występuje pełnomocnik, musi on przedłożyć dokument pełnomocnictwa, z którego wynika jego umocowanie,

 • podstawa nabycia to dokument, mocą którego zbywający nabył prawo – np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o dożywocie, umowa zniesienia współwłasności, umowa o podział majątku wspólnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis prawomocnego postanowienia sądu o zasiedzeniu, decyzja Spółdzielni Mieszkaniowej o przydziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 • jeśli następuje zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego w drodze: dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia), zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia), darowizny (po 1 stycznia 2007 roku), nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku), zachowku (po 1 stycznia 2007 roku), zapisu zwykłego
  (po 1 stycznia 2007 roku), dalszego zapisu (po 1 stycznia 2007 roku), zapisu windykacyjnego (po 1 stycznia 2007 roku) – niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że nabycie takie zgłoszono do opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn
  (art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

 

Strony WWW Łódź Wszelkie prawa zastrzeżone 2014
Informacje-dodatkowe